Kőházak hibái

A kőfalak javítása

Kövek cseréje

Kőfalazat hiányok

Szintén szakember szükséges a műszakilag leginkább elfogadható, és végleges javítási mód, a kőcsere megvalósításához. A régi, tönkrement kő kivésése, az új elhelyezése nem könnyű feladat.

A kőházak esetében talán könnyebbség, hogy a kőfalazatok, szerkezetek bizonyos határig öntartóak: azaz ha egy-egy darab kiemelésre kerül, vagy javításuk lefaragást igényel, a többi még megtartja önmagát, a falat. Ez leginkább a ciklopfalakra és a kváderkő falazatokra érvényes - a szabálytalan terméskő falazatok okozhatnak meglepetést.

Tönkrement kő helye javítás közben

Minden ilyen munka előtt fel kell mérni a kőfal állapotát, meg kell vizsgálni, hogy a cserére kerülő kő környezet milyen állapotban van. Gondoskodni kell a cserélendő kő felett található falszakasz megtámasztásáról - ami nem könnyű feladat, mert rendszerint kevés a hely a munkavégzéshez.

Egy-egy kő kicserélése nem szokott problémát okozni, nagyobb gond akkor van, ha a falazat nagy felületen sérült, vagy több kő, nagyobb kőszakasz ment tönkre. Ekkor az első feladat, hogy meg kell állapítani, mi okozta a károsodást - és az okokat el kell hárítani. Ez lehet a falazat belsejében lévő víz hatása, növények gyökereinek feszítése, a megengedettnél nagyobb teher a falon stb.

A nagy felület javításakor először is a falhiányos terület felett szabályos idomban (hosszúkás téglalap alakban) ki kell bontani a falazatot. Lekerülnek a fal külső rétegét adó kövek - a visszabontást addig kell végezni, amíg a már ép, állékony falazatot el nem érjük. A kialakított nyílásba, hasítékba a hiányos felületnél nagyobb hosszban vasbeton gerendát kell beépíteni úgy, hogy a gerenda a mögötte lévő falba betonvas tüskékkel "kapaszkodjon". A tüskék furatait nagy szilárdságú cementtel kell kitölteni, ez ragasztóként és hézagkitöltésként funkcionál. (injektálásnak is nevezhetjük). Ezután elkészül helyszíni betonozással a vasbeton gerenda, mely nem nyúlik ki teljesen a fal széléig - egy burkolórétegnek megfelelő vastagsággal (5-8 cm) mélyebben fekszik - ugyanis elé majd kőburkolat kerül. Amikor a vb. gerenda megszilárdult, kibontható a sérült falszakasz - a gerenda a felette található részt már megtartja. Le kell bontani a hibás, törött köveket, kiszedésre kerülnek a növényi maradványok, a régi habarcsrétegek. E bontásnak már szabályos formájúnak, határozott alakúnak kell lennie.

A még felhasználható kövek és új kövek beépítésével most már elkészíthető az újrafalazás. A falazás általános előírásaira figyelni kell. A felfalazás és a régi falmag közé hézagkitöltésként híg habarcsot (puha kő esetén mészhabarcsot, kiömlési kőzetek esetében cementhabarcsot) kell tölteni - ez az úgynevezett hátűr-kitöltés nem csak megelőzi a további tönkremenetelt, de egyben ragasztóanyagként is szolgál az új kövek rögzítéséhez. A vasbetongerendát is el kell fedni méretre vágott burkoló kövekkel.

Így készült el a Vár keleti oldalán található Európa liget feletti várfal egy jelentős szakaszának javítása. E módszerrel bármilyen kőfal megjavítható - természetesen a munkákat csak hozzáértő emberek végezhetik.