NÉPI ÉPÍTÉSZETRŐL GYEREKEKNEK

Iskoláknak, pedagógusoknak
Vályogvetés gyerekeknek
Könyv a népi építészetről gyerekeknek


Napjainkban több mint 600000 család él falvakban és városok kertes övezeteiben olyan régi lakóházakban, melyek az egykor élt emberek tudásának, és ügyességének tanúi. A legszebbek népi építészeti emlékként védelem alatt állnak. Számos szabadtéri néprajzi múzeum működik az országban, ezek feladata az ott elhelyezett épületek szakszerű megóvása. A régi házakat mindenképpen meg kell őriznünk, hiszen nem csak közös kincsünket jelentik, de még nagyon sokáig több millió embernek ezek adják meg a lehetőséget a normális életvitelhez, a lakhatáshoz.

De nem elég nekünk, felnőtt fejjel gondolkozóknak e folyamatban részt vennünk. Ahhoz, hogy az utánunk jövő nemzedékek is megóvják ezen értékeket, időben meg kell ismertetnünk velük őket, és rá kell nevelnünk őket megvédésükre.

Majd' két évtizedes "munkásságom" során, amióta a népi építészettel, a vályogházakkal foglalkozom, gyakran tapasztalom, hogy a gyerekek, fiatalok milyen fogékonyak ezekre a témákra. Szinte minden gyermeknek vannak kapcsolatai ilyen régi épületekkel, házakkal - ha másképp nem, nagyszüleik, rokonaik révén. Száz és száz kérdést tesznek fel, minden érdekli őket a legkisebb részletektől a legkomolyabb építészeti megoldásokig. Számukra is, de azok számára is érdemes elmesélni bemutatni a népi építészet csodáit, akik még nem mélyedtek el jobban az ilyen dolgokban. Az alábbi oldalak ebben kívánnak segítséget nyújtani.

Iskoláknak, pedagógusoknak

Általános iskolás gyerekek számára a népi építészetről tartott előadás diái. Az előadás után a gyerekek ügyeskedhetnek, az építészettel, házépítéssel kapcsolatos kézműves foglalkozás várja őket.

tovább...

Vályogvetés gyerekeknek

Tudjuk, hogy a gyerekek, amikor játszanak, mindig a felnőttek világát képezik le a maguk módján. A vályogházak építése, azon belül is a vályogvetés kipróbálása mindig nagyon kíváncsivá teszi a gyerekeket. A kis vályogvető formák használata, az agyag (a sár) összekeverése szalmával, majd a vályogtéglák elkészítése nem csak jó szórakozás, de sok hasznos ismerethez is juttatja a gyerekeket.

tovább...
A mellékelt képek ezeket a foglalkozásokat mutatják be.
Könyv a népi építészetről gyerekeknek

A könyvben a legfogékonyabb korosztálynak, a 11-14 éves korú gyerekeknek mutatom be a magyar népi (falusi) építészet érdekességeit, értékeit. A könyv gyermekeknek érthető módon szól a régi lakóházak alkotórészeiről, a házak építési módjáról, az emberekről, akik építették a házakat. A könyvvel segítséget szeretnék nyújtani azoknak az oktatási intézményeknek, tanároknak, akik nevelő munkájuk során e tárgyi és szellemi örökséggel szeretnék megismertetni a rájuk bízott gyerekeket, fiatalokat. A könyv készítésekor arra törekedtem, hogy az használható legyen a Nemzeti Alaptanterv "hon- és népismeret" moduljának oktatására is.

Néhány illusztráció a könyvből.
tovább...


Ha valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged: