Szakirodalom

Néprajz, kultúrtörténet

 

Mednyánszky Miklós: Magyarországi barlanglakások - TERC Kiadó 2009 

Bakó Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén – Budapest 1978

Gáboriné Csánk Vera: Az ősember Magyarországon

Hála Jószef: Ásványok, kőzetek, emberek – Budapest 2006

Hála József: Kőbányászat és kőfaragás a Gerecse hegységben. (Életmód és tradíció 7. MTA Néprajzi Kutatóintézet 1995. 308-335.o.)

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete - Budapest 1912

Bátky Zsigmond: Parasztházaink építőanyag szerinti megoszlása (Föld és ember 1921)

Györffy István: Magyar falu - magyar ház – Turul kiadás 1943 (Akadémiai kiadó reprint 1987)

Kós Károly: Falusi építészet – Cserépfalvi1946

Kós Károly: Eszköz, munka hagyomány – Kriterion 1980

Barabás - Gilyén: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához – Műszaki 1979

Gazda József: Mindennek mestere – Püski 1993

Szász-Szigetvári: Népi építészetünk nyomában Műszaki 1976

Kós Károly: Népélet és néphagyomány – Kriterion 1980

Kós Károly: Falvak, tájak, hagyományok – Kriterion 1976

Balassa M. Iván: A parasztház évszázadai. A magyar lakóház középkori fejlődésének vázlata – Békéscsaba 1985

Katona Imre: Sárköz – Gondolat 1962

Balogh István: Hajdúság – Gondolat 1969

Cseri – S. Lackovits A Balatonfelvidék népi építészete – Szentendre 1997

Hajdú-Bihar megye népi építészete – Debrecen 1979

Dr. Császár László szerk.: A műemlékvédelem Magyarországon

Buczkó József: A hajdúnánási szőlőskertek népi építkezése – Debrecen, 1992

Tóth Ferenc: A makói ház – Makó 1982

Cs. Dobrovits Dorottya: Építkezés a 18. századi Magyarországon

Joó Ernő - Tóth Gábor (szerk.): Budafok-Promontor Budapest 1988.

 

Kubassek János dr.: Érd földrajza - Érdi Krónika Érd 2000.

 

Mocsáry Antal: Nemes Nógrád Vármegyének Historiai, Geographiai és Statisztikai esmertetése - Pesten 1825

 

Nagy Károly szerk. Cserépfalu hét évszázada - Cserépfalu 2001.

 

Tanner József: Egerszalók – Budapest, 1961

 

Viga Gyula: Kőmunkák egy bükkalji faluban

 

Reischl Gábor dr.: Tufába vájt kultúra Szomolyán és Noszvajon - Kézirat K.H. tervtára 24923.

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben - Budapest-Bécs, 1896

 

Mérnöki irodalom

Sobó Jenő: Középítéstan – Selmecbánya, 1899

Lechner Jenő – Warga László: Építők zsebkönyve – Budapest, 1904

Kotsis Endre: Épületszerkezettan – Budapest, 1945

dr. Széll László: Magasépítéstan I-II – Tankönyvkiadó 1967

Gábor László: Épületszerkezettan I-II - Tankönyvkiadó 1960

Kardos – Valkó: Építőipari kézikönyv I-II – Műszaki 1962

Massányi - Dulácska: Statikusok könyve – Műszaki1989

dr. Fekete Iván. Épületfizika kézikönyv – Műszaki 1985.

Rétháti László: Altalaj eredetű épületkárok – Akadémiai 1977

dr. Széchy Károly: Alapozási hibák – Műszaki 1963

Dr. Rózsa László szerk.: Az alapozás kézikönyve – Műszaki 1977

Zádor Anna: Építészeti szakszótár – Corvina 1984

Palotás László: Mérnöki kézikönyv 1-2-3-4. – Műszaki 1985

PreisichReischl – Vadász: Városi családi ház

A TERC Kiadó könyvei

Déry Attila  Történeti szerkezettan

Déry Attila: Történeti anyagtan

Sabján Tibor: A búbos kemence (Népi kultúra sorozat I. kötet)

Sabján  Tibor: Népi cserépkályhák (Népi kultúra sorozat II. kötet)

Sabján Tibor: A takaréktűzhely (Népi kultúra sorozat III. kötet)

 

Sabján Tibor-Buzás Miklós: Hagyományos falak (Népi kultúra sorozat IV. kötet)

Sabján Tibor: A mászókéményes konyha (Népi kultúra sorozat I. kötet)

 

Cikkek, tanulmányok

Bakó Ferenc: Népi kőépítkezés a Kárpát-medencében, Agria XXI. Évf. 1985. 225-251.o.

 

Andrásfalvy Bertalan: A pátyi pincehegy (Néprajzi Értesítő 1954. 113-126.o)

Tóth Ferenc: Anyag és technika Makó népi építészetében, Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1976-77 Szeged

Zentai Tünde: Falanyag és falszerkezete a dél-Dunántúl népi építészetében (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 5.sz. Szentendre 1989)

Balassa M. Iván: Az ágasfás, szelemenes tetőszerkezet a magyar népi építkezésben, Ethnographia 1977.

Mezősi József: hagyományos házépítési technológiák Hajdúdorogon, Hajdúsági Múzeum évkönyve 1984

Dankó Imre: Az ember és a ház érzelmi kapcsolatairól (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 8.sz. Szentendre 1992)

Zentai Tünde: Ajtók és ablakok a dél-dunántúli parasztházakban (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 7.sz. Szentendre 1991)

Gilyén Nándor: A szatmári és beregi tornácok (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 7.sz. Szentendre 1991)

Gilyén Nándor: A parasztház alaprajzi fejlődése (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 10.sz. Szentendre 1995)

Hála József: Kőbányászat és kőfaragás a Gerecse hegységben. (Életmód és tradíció 7. MTA Néprajzi Kutatóintézet 1995. 308-335.o.)

 

H. Csukás Gyöngyi: A nyírádi lakóház a szabadtéri néprajzi múzeumban (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 8.sz. Szentendre 1992)

Lukács László: Födémszerkezetek a Káli-medencében (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 10.sz. Szentendre 1995)

Mendele Ferenc: Örvényes község építőanyag és építőszerkezeti vizsgálata (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 3.sz. Szentendre 1985)

Gilyén Nándor: A magyarországi lakóházak deszkaoromzatairól (Ház és ember - a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményei 3.sz. Szentendre 1985)

Szentmihályi Imre: A típusfejlődés a nyugat-dunántúli építkezésben Vasi Szemle XXX. Szombathely 1975

Sztrinkó István: Primitív faltechnikák a Duna-Tisza köze építkezésében, Cumania 5. Kecskemét 1978

Vajkai Aurél: Veszprém megye népi építkezése, Néprajzi Értesítő XXXII. 1940

Pacsuné Fodor Sári: A palotai meszesek – Honismeret 1989/5

Böszörményi István: Mennyibe került egy pajta a századfordulón – Honismeret 1987/1

Gaál Ida: Izlésváltozás egy kis-alföldi magyar település XX. századi lakáskultúrájában (Komárom megyei néprajzi füzetek 3. - 1988

 

Folyóiratok:

Műemlékvédelem

Néprajzi Értesítő

Ethnographia

 Ha valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged:

Mednyánszky 2007-2014