Kőházak építése,

szerkezetek


A népi építészetben a kő - mint arról már korábban szó volt - évszázadok óta használatos.

Az anyagok felhasználása, a házak építése hosszú-hosszú, nemzedékeken át fejlődő folyamatot jelent, és mint minden más építőanyag esetén, itt is a gyakorlat, a jól bevált szokások és technikák határozták meg az egyes szerkezeti elemek kialakítását, megvalósítását.

A kőházak építése átmenetet képez a helyben "gyártott" vályogfalú házak, és az iparszerűen előállított égetett tégla felhasználásával készült épületek létrehozása között. A kövek is jellemzően helyi anyagok, így szinte minden tájnak, közösségnek megvan a maga kőépítkezési hagyománya. Ezek több részletükben is keverednek, de azért elmondható, hogy vannak jól elkülöníthető jellegzetességek.

A kőanyagot a népi építkezés elsősorban tartószerkezetek készítésére használta, használja. Nagy tömegű díszítő funkciója a különféle köveknek csak az elmúlt évtizedekben alakult ki a mindennapi építészetben, építkezésben - a régi korok emberei a nehezen fejthető, szállítható anyagot célszerűen a számukra fontos elemek megalkotására használták. Tudjuk, hogy a kőfaragók mesterségbeli tudását más célokra is felhasználták, de ezek (sírkövek, szobrok, útszéli keresztek, használati tárgyak) nem képezik jelen oldalak témáját.

A kőházak szerkezeti egységei azonosak más épületekével. Ám a felhasznált anyagok tulajdonságai egyes főbb szerkezeti egységben jelentős eltérést hoznak magukkal a földfalú házakkal, a faépületekkel összehasonlítva. Az alábbiakban ezért inkább csak az

alapok

falak

kőből készült födémek

vakolatok, felületképzések

körével foglalkozom.

A további szerkezetek (szigetelések, nyílászárók, tetők, padlóburkolatok, fűtőberendezések) leírásával, hasznos ismérveivel a vályogházakról szóló honlapon ismerkedhet meg az érdeklődő itt. Szintén ezen a honlapon ismerkedhetünk meg a különféle hagyományos födémtípusokkal. A jelen oldalakon csak a kőből készült - azaz boltozott - födémek tulajdonságairól beszélek.

A fentieken túl még két, speciálisan a kő felhasználásához kapcsolódó építményről szólók itt: a természetes palából készült tetőkről, és a kőburkolatok építéséről.


AZ ALAPOK

A teherbíró, teherviselő talaj mélysége az épület alatt

A teherviselő réteg fajtája és eloszlása a leendő épület alatt

A felszín alatti víz (talajvíz-) viszonyok,
Esetleges olyan kedvezőtlen adottságok, melyek természetes, vagy mesterséges eredetűek (pl. foghíjbeépítés, lösztalaj, esetleges vízfolyás, természetes üreg, mesterséges üreg, csúszásveszély stb.)

az épület nagysága, terhelési viszonyai

Az épület tervezett élettartama, gazdasági értéke

Az építési technológia, a beszerezhető anyagok fajtája, az építő felkészültsége

A kőházak alapozásának készítése

Pontalapok, lemezalapok
A kőalapok méretezése

A FAL

Terméskő falak

Ciklopkő, vágott kő falazatok

Kváderkő falazatok

Tornácok

Babona


KŐBŐL KÉSZÜLT FÖDÉMEK, ÁTHIDALÁSOK

Boltöv

Boltozat

A boltív

Áthidalások kőből

A boltozott szerkezeti elemek építése

Új nyílások bontása kőfalú házakban


A PALATETŐ


KOCKAKŐ BURKOLATOK, TÉRBURKOLATOK KÉSZÍTÉSEHa valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged:

Mednyánszky 2007-2014