Kőházak hibái

A kőfalak hibái, azok megelőzése, javítása

Mint minden épület, építmény, a kőház is már megszületésének első percétől kezdve olyan hatásoknak van kitéve, melyek befolyásolják állékonyságát, használatát. Egyes hibák a kőházak esetében nem jelentenek olyan nagy gondot, mint a más anyagból készülteknél, ellenben vannak olyan károsodások, problémák, melyek csak a kőből épült szerkezetek esetében kerülnek elő.

A régi épületek hibáinak részletes elemzését és a hibák kijavításának módjait a vályogházakról készült honlapon ( http://valyog.uw.hu ) a hibákról szóló fejezetben megismerhetjük. Ilyenek például az alapozási hibák a vályogházak falainak hibái , a biológiai károk , de hasznos dolgokat olvashatunk a "Vályogházak és a víz" és a "Padlóburkolatok" című fejezetben is.

Itt most csak azokról a problémákkal foglalkozom, melyek kifejezetten a kőből épült falazatok és épületek jellemzői. Csak érintőlegesen szólok a díszítőkövek és a kőburkolatok hibáiról, mert ezek építése, elhelyezése egyrészt egy külön szakma, másrészt a népi építészetre mérsékelten jellemző a kőburkolatok, a díszítőkövek alkalmazása. Az egyes kárforrások sok esetben összefüggnek egymással. Igyekszem mindegyik hibatípus esetében a lehetséges elhárítás, javítás módozatairól is szólni.

A kőházak, kőszerkezetek hibáinak több forrása is lehet. Elsőként is az építési hibák:

- hibás anyagmegválasztás,

- kivitelezési hibák,

Leggyakrabban azonban a már meglévő falak károsodásaival találkozunk. Ezek lehetnek szerkezeti hibák (rosszul választott anyag, hibás tervezés, kivitelezés - lásd fenn), de lehetnek az embereken kívülálló okok miatt is. A kő természetes anyagként nem mindig a megszokott és elvárt módon viselkedik - nem lehet olyan egyenletes minőséget elvárni tőle, mint például az üzemben gyártott tégláktól vagy falazóelemektől.

A hibák többféle okra is visszavezethetők. Ezek lehetnek:

- fagyási sérülések,

- mállás, porladás,

- elszíneződés,

- kémiai folyamatok okozta károk,

és

- biológiai károk.

Feltétlenül tudni kell, hogy legtöbbször a fentiek közül többnek az együttes hatása vezet a kő tönkremeneteléhez. Nem ritkán a biológiai károsodást - például növények megtelepedését - fizikai vagy éppen kémiai elváltozás követi, de ide sorolható az esővíz hatására történő kémiai elváltozás (oldás) is.

A hibák javítása történhet

- kikenéssel,

- betétezéssel,

- a kövek cseréjével.

Bár a kőből épült házak esetében ritkán van szükség rá, de érdemes megismerni a

kőkonzerválási

módszereket is. Azért is, mert ma már ezek az eljárások nem igazán ismertek, ám volt idő, amikor tömegesen alkalmazták őket kőből épült szerkezetnél, épületeknél.


Ha valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged:

Mednyánszky 2007-2015